Dětský den 2007

V sobotu 26.5.2007 od 16:00hod se konala "pohádková cesta kolem rybníka". Pro děti byli připraveny různé hry a sportovní soutěže. Nakonec došlo i na soutěžení mezi tatínky, kteří prokázali zručnost v zatloukání hřebíku do dřeva. Po skončení byl nachystán tradičně táborák s opékáním špekáčků.

Dětský den 2007