Dětský den 2013

Dětský den se uskutečnil v sobotu 1. června 2013, počasí bylo krásné a procházka obcí se vydařila. Pro děti byli připravené různé hádanky, úkoly a malé záhady. Tato cesta končila na sokole, kde bylo slavnostní vyhlášení a pro šikovné děti a jejich rodiče i špekáček na ohni.

Za organizaci děkujeme Petře Nechvátalové, i dalším lidem, kteří se podíleli na pořádání této akce.

DĚTSKÝ DEN 2013