Dětský den 2014

Dětský den se uskutečnil v sobotu 31. května 2014, počasí bylo krásné, až na chvíli, kdy nám sprchlo a tak se soutěže v areálu TJ na hodinu přerušili. Pro děti byli připravené různé hádanky, úkoly a malé záhady, mohli si také zaskákat na skákacím hradu nebo vyzkoušet bodyzorbing. Přijeli za námi i hasiči z Chrlic, aby nám ukázali vše, co skrývá a hlavně umí hasičské auto. Nakonec proběhlo slavnostní vyhlášení a pro šikovné děti a jejich rodiče i špekáček na ohni.

Za organizaci tentokrát děkujeme Romaně Němcové a Radce Novákové a hlavně stárkům za obrovskou pomoc při pořádání dětského dne.

DĚTSKÝ DEN 2014