Maškarní ples 2015

V sobotu dne 28. února 2015 se uskutečnil Maškarní ples pořádaný TJ Sokol Rebešovice ve spolupráci s OÚ Rebešovice. Tentokrát pod vedením Heleny Kotulanové a Romany Němcové; také s velkou pomocí dalších stárků. Nejprve zatančili na zahájení maškarního plesu stárci z Rebešovic. Dále následovaly hry, ve kterých si děti po různých disciplínách zasloužili sladkou odměnu. Nakonec si zatancovali a byli vyhlášeni nejlepší tanečníci a tanečnice, neoriginálnější maska a nejkrásnější maska. Velké poděkování patří pořadatelům a za pomoc při organizaci stárkům, kteří letošní rok pojali ve stylu šmoulíků.

MAŠKARNÍ 2015