Maškarní ples 2016

V sobotu dne 16. ledna 2016 se uskutečnil Maškarní ples pořádaný TJ Sokol Rebešovice ve spolupráci s OÚ Rebešovice. Letošní rok byl pod vedením Heleny Kotulanové, Lenky Černé a Romany Němcové; také s velkou pomocí dalších stárků. Na začátku bylo zahájení, dále následovaly hry, ve kterých si děti po různých disciplínách zasloužili sladkou odměnu. Nakonec si zatancovali a byli vyhlášeni nejlepší tanečníci a tanečnice, neoriginálnější maska a nejkrásnější maska. Také se zahráli společné hry jako židličkovaná či tanec s balónkem. Velké poděkování patří pořadatelům a za pomoc při organizaci stárkům.