Nohejbal 2006

Dne 9. září 2006 uspořádal TJ Sokol Rebešovice 27. ročník turnaje v nohejbalu dvojic neregistrovaných hráčů. Do turnaje se přihlásilo celkem 12 dvojic. Jednotlivé týmy byly losováním rozděleny do tří základních skupin, ze kterých postupovali první dva do pavouka umístění o 1. až 6. místo, třetí a čtvrtý tým do pavouka umístění o 7. až 12. místo.

Turnaj po dramatickém boji vyhráli: Ivan Kincler (Rebešovice) a Petr Štěpánek (Brno), když o umístění na prvním místě při rovnosti bodů s bratři Štěpánkovými rozhodl vzájemný zápas. Druhé místo tedy obsadili Jidřich a Radek Štěpánkovi, na třetím místě byli Stanislav Němec a Petr Hrdý. 

Nohejbal 2006