Nohejbal cipres filter Brno 2007

V nohejbalovém turnaji, který pořádal dne 28.4.2007 Moravský závislý nohejbalový spolek Chrlice vyhráli Josef Sedláček, Stanislav Kučera a Michal Ryšavý. Na 3. místě se umístili Petr Hrdý, Miloš Jochman a Stanislav Němec. Turnaje se zúčastnilo 15 nohejbalových dvojic. Všem blahopřejeme!

Nohejbal Cipres 2007