HISTORIE TJ SOKOL REBEŠOVICE

Dne 4. dubna 1962 byla svolána zakládající schůze TJ Sokol Rebešovice, které se zúčastnilo asi 25 členů. Touto členskou schůzí byl zvolen výbor TJ, jehož prvním předsedou se stal Václav Šenkýř.

4. října 1962 bylo TJ Sokol Rebešovice přijata OV ČSTV za člena ČSTV. V roce 1962 byl zároveň ustaven a přihlášen do okresních soutěží oddíl odbíjené, zároveň za odbíjenou byl ustanoven odbor ZRTV. V roce 1965 byl založen další oddíl stolní tenis, který byl přihlášen do okresních soutěží. Tento oddíl hraje bez přestávky i v dnešní době. V roce 1984 po dokončení tenisových kurtů byl založen i oddíl tenisu. V roce 1985 byl založen další oddíl - malé kopané.

V roce 1987 jsme začali budovat hernu na stolní tenis se sociálním zařízením a šatnami ve sportovním areálu. Slavnostní otevření této budovy bylo v roce 1992. V roce 2007 byla dobudována přístavba herny na stolní tenis nad kterou je velká terasa, která slouží jako tribuna na fotbal a zároveň je využívána při různých oslavách.

Nyní slouží sportovcům Tj Sokol Rebešovice ve sportovním areálu tyto sportoviště:

- antukový kurt na odbíjenou

- 2 antukové kurty na tenis

- asfaltové hřiště na streetball - hřiště na nohejbal

- tréninková tenisová zeď

- nové hřiště na malou kopanou

V budově TJ Sokol Rebešovice jsou:

- herna na stolní tenis

- šatny

- sociální zařízení

- klubovna 

 

Znak TJ Sokol Rebešovice